EL NOSTRE ESTIL METODOLÒGIC I FORMATIU

 

 

TUTORIA INDIVIDUALITZADA

Seguiment tutorial individualitzat.
La ràtio professor- alumne/a 18.-20 alumnes.
Dues entrevistes anuals mínimes amb les famílies.

 

QUALITAT

Exigència educativa.
Index d'aprovat.
Index d'aprovat a la selectivitat superior a la mitjana de Catalunya.

 

ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA

Seguiment i diagnòstic.
Assesorament en l'orientació educativa.
Atenció als trastorns d'aprenentatge.

 

ORIENTACIÓ PROFESSIONALITZADORA

Procés d'orientació acadèmica
durant el batxillerat i en finalitzar-lo.
Contacte amb centres universitaris i de CFGS.

 

PREPARACIÓ PROVES CAMBRIDGE

Possibilitat de participar de manera gratuïta
a classes per a la preparació
del nivell B2 de Cambridge

 

MATÈRIES EN ANGLÈS

Ciències pel Món Contemporani
Llenguatge de programació

 

REFORÇ

Professorat de reforç a les tardes amb sessions de treball voluntàries per resoldre dubtes

 

NOVES TECNOLOGIES

Aules amb pissarres digitals i connexions a Internet.
L'alumnat és client de la xarxa interna de l'escola i disposa d'un accés individualitzat.
Ordinadors a disposició de l'alumnat.

 

TREBALL EN VALORS I PERSONAL

Treball en acttiuds: Respecte, Capacitat Crítica, Moral, Responsabilitat, Compromís i Solidaritat.
Participació en activitats de voluntariat.

AMBIENT D'ESTUDI I TREBALL

Excel·lent ambient pel treball i l'estudi

AULES D'ESTUDI

Les aules de l'escola estan a disposició de l'alumnat per poder estudiar i treballar en grup durant tot el dia, inclús en horari no escolar.

.
PLATAFORMA EDUCATIVA A INTERNET

L'alumnat i la família disposen individualment d'uns noms d'usuaris i contrasenyes
per accedir a la plataforma de l'escola.

Informació dels resultats
acadèmics on-line
Informació del calendari
de proves i lliuraments.
Justificacions i control
d'asssitència i retards.
Correu electrònic entre alumnat i Professorat
Circulars i informacions de l'escola
Accés per modificar les dades personals
e

SEMINARIS D'AMPLIACIÓ
I TALLERS A LA UNIVERSITAT

Quan finalitza el curs s'ofereixen seminaris d'ampliació al currículu,

També hi ha tallers voluntaris a les universitats per millorar coneixements i procediments de treball.

 

MENÚ PRINCIPAL