EL NOSTRE CURRÍCULUM
MATÈRIES COMUNES
1r BATXILLERAT
2n BATXILLERAT
 • LLENGUA CATALANA
 • LLENGUA CASTELLANA
 • LLENGUA ANGLESA
 • FILOSOFIA
 • CIÈNCIES PEL MÓN
 • TUTORIA
 • EDUCACIÓ FÍSICA
 • CULTURA RELIGIOSA
 • LLENGUA CATALANA
 • LLENGUA CASTELLANA
 • LLENGUA ANGLESA
 • HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA
 • HISTÒRIA
 • TUTORIA

 

MATÈRIES DE MODALITAT
CIÈNCIES DE LA SALUT
TECNOLÒGIC 1
TECNOLÒGIC 2
SOCIAL
HUMANÍSTIC
 • MATEMÀTIQUES I
 • BIOLOGIA I
 • FÍSICA I
 • QUÍMICA I
 • MATEMÀTIQUES I
 • DIBUIX TÈCNIC I
 • FÍSICA I
 • QUÍMICA I
 • MATEMÀTIQUES I
 • DIBUIX TÈCNIC I
 • FÍSICA I
 • PROGRAMACIÓ
 • MATEMÀTIQUES APLICADA A LES C. SOCIALS I
 • ECONOMIA DE L'EMPRESA I
 • LITERATURA UNIVERSAL
 • HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMP.
 • LLATÍ I
 • ECONOMIA DE L'EMPRESA I
 • LITERATURA UNIVERSAL
 • HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMP.
 • MATEMÀTIQUES II
 • BIOLOGIA II
 • FÍSICA II
 • QUÍMICA II
 
 • MATEMÀTIQUES II
 • DIBUIX TÈCNIC II
 • FÍSICA II
 • QUÍMICA II
 
 • MATEMÀTIQUES II
 • DIBUIX TÈCNIC II
 • FÍSICA II
 • ELECTROTÈCNIA
 
 • MATEMÀTIQUES APLICADA A LES C. SOCIALS II
 • ECONOMIA DE L'EMPRESA II
 • GEOGRAFIA
 • HISTÒRIA DE L'ART
 
 • LLATÍ II
 • ECONOMIA DE L'EMPRESA II
 • GEOGRAFIA
 • HISTÒRIA DE L'ART
 

MENÚ PRINCIPAL