URL PER APLICACIÓ APP MŅBIL:

https://epcaldes-escolapia-caldesdemontbui.educamos.com

NOVA VERSIÓ 2.O EDUCAMOS


Guia rąpida Versió 2.0

Video explicatiu de com entrar a la plataforma i a l'APP

Manual Primera entrada

APP per a famķlies

Manual per a Professorat

APP per a Professorat