Calendari de preinscripció 2018-2019

 INFANTIL-PRIMÀRIA-ESO

Fases de la preinscripció
Dates
Difusió de l'oferta: Places disponibles
9 d'abril
Presentació de sol·licituds de PREINSCRIPCIÓ
13 al 24 d'abril
Llistes amb el barem provisional
3 de maig
Presentació reclamacions
4 al 8 de maig
Publicació de les llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions
10 de maig
Sorteig (en cas d'empat)
11 de maig
Publicació llista alumnat admès i llistes d'espera
12 de juny
Període de matriculació INFANTIL,
PRIMÀRIA i 1r ESO
21 al 27 de juny
Període de matriculació 2n, 3r I 4t ESO
25 al 29 de juny
Període de matriculació ESO amb matèries pendents a setembre
5 al 7 de setembre

menú principal