Calendari de preinscripció 2017-2018

 INFANTIL-PRIMÀRIA-ESO

Fases de la preinscripció
Dates
Difusió de l'oferta: Places disponibles
20 març
Presentació de sol·licituds de PREINSCRIPCIÓ
23 març al 4 d'abril
Llistes amb el barem provisional
24 abril
Presentació reclamacions
25 al 27 d'abril
Publicació de les llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions
3 maig
Sorteig (en cas d'empat)
4 maig
Publicació llista alumnat admès i llistes d'espera
2 juny
Període de matriculació INFANTIL,
PRIMÀRIA i 1r ESO
12 al 16 de juny
Període de matriculació 2n, 3r I 4t ESO
26 al 30 de juny
Període de matriculació ESO amb matèries pendents a setembre
6 al 8 de setembre

menú principal