Í N D E X

  Informació General sobre el Treball de Recerca ( TdR )
  Llistat de Treballs de Recerca d'anys anteriors ( Escola Pia de Terrassa )
  Llistat i accés a Tesis Doctorals publicades on-line ( àmbit nacional )
  Exemples de Treballs de Recerca  
  Propostes de Treballs de Recerca
  Distincions a l'Escola Pia de Terrassa
  L'Exposició Oral: Preparació i Realització
  Altres Recursos
  Opinions i Valoracions
  Bibliografia recomanada

horizontal rule

   

 

                        Informació General sobre el Treball de Recerca:

· Criteris d'avaluació de l'assignatura
· Guia Orientativa del TdR, curs 2011/12
· Guia i Orientació sobre el TdR
· Estructura i Fases del TdR
· Com fer una Recerca?
· Com es fa una Enquesta?
· Com es fa una Entrevista?
· Com es tracten les Variables Estadístiques?
· Web edu365.com
· Aprèn mecanografia

· Els premis CIRIT ( Gencat )

· Pauta / Model de Treball de Recerca

                        Llistat de Treballs de Recerca d'anys anteriors ( Escola Pia de Terrassa ):

· Curs 2 007 / 09 ( pendent d'actualització )
· Curs 2 006 / 08 ( pendent d'actualització )
· Curs 2 005 / 07 ( pendent d'actualització )
· Curs 2 004 / 06
· Curs 2 003 / 05
· Curs 2 002 / 04

                        Llistat i accés a Tesis Doctoral publicades on-line ( àmbit nacional )

                        Exemples de Treballs de Recerca:

                                          De l'Escola Pia de Terrassa:

· Curs 2 007 / 09  ( pendent d'actualització )
· Curs 2 006 / 08 ( pendent d'actualització )
· Curs 2 005 / 07 ( pendent d'actualització )
· Curs 2 004 / 06
· Curs 2 003 / 05
· Curs 2 002 / 04

· Curs 2 001 / 03

                                          Altres fonts:

· Exemples de l'IES Biada ( Mataró )
· Exemple: A on viatgen els catalans quan surten fora?
· Aula de Tecnologia
· Recull de Treballs d'Investigació

· Laboratori Virtual ( edu365 )

                        Propostes de Treballs de Recerca:

                                          De l'Escola Pia de Terrassa:

· Economia

· Economia i Organització d'Empresa

                                          Altres fonts:

· Propostes Edu365.com

· Escola Joan Pelegrí

· Premis CIRIT ( publicats via GENCAT )

                        Distincions a l'Escola Pia de Terrassa:

· Curs 2002 / 04:

 - Premi CIRIT al FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ:
·   Nota de premsa ( Diari de Terrassa ) 
·   Nota de premsa ( Revista Escola )
·   Nota de premsa ( Revista Can Colapi )

                        L'Exposició Oral: Preparació i Realització:

                        Altres Recursos:

· Com fer un Treball de Recerca? (Edu365)

· Pautes sobre com presentar un Treball?
· Pautes sobre com fer un Treball? (Escola Clot)
· Internet i els Drets d'Autor
· Drets Creative and Science Commons

    [ + informació          

· Imatges predissenyades ( cliparts )
· Dibuixos predissenyats ( cliparts )

· Tècniques d'Estudi / Exposició Oral (recomanat)

· etc.

                          Opinions i Valoracions:

· Ex-alumnes de l'IES Joan Pelegrí

                          Bibliografia recomanada

·
CASACUBERTA, Xavier; COROMINA, Eusebi; QUINTANA Dolors. El treball de recerca. Procés d'elaboració, memòria escrita, exposició oral i recursos. Vic (Barcelona). Eumo Editorial, 2000.

ISBN: 84-7602-596-3

· GARCÍA ROLDÁN, José Luís. Cómo elaborar un proyecto de investigación. Alicante: Universidad, Secretariado de Publicaciones, 1995.

ISBN: 84-7908-190-2

·

ECO, Umberto. Como se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura. Madrid. Editorial Gedisa, S.A., 2004.     (6a edició ).                                                   

ISBN: 9688521167
· ROS, Jay. Presentaciones convincentes. Madrid. Pearson Educación, S.A. ( Prentice HAll ), 2001.     

ISBN: 84-205-3137-5

Fou també distribuït per la revista: Actualidad Económica, col·lecció: soluciones.

· DEUSTO ( biblioteca de desarrollo personal ). Cómo hablar en público. Bilbao. Ediciones Deusto, S.A.,1992                                                               

ISBN: 84-234-0622-9 

· DEUSTO ( biblioteca de desarrollo personal ). Técnicas de lectura rápida. Bilbao. Ediciones Deusto, S.A., 1992.

ISBN: 84-234-0742-X 

· Dossiers ( Rosa Sensat ). El treball de recerca. quadern per a l'alumne (amb propostes per iniciar el treball a l'ESO). Joaquín Ríos Romero i altres. 2008.

ISBN: 978-84-95988-91-1

               

 

W e b m a s t e r
Josep Margarit i Duran (*)
Copyright © 1999 - 2020
Nombre de visites
( Última modificació:10/06/20 )

* Professor del Departament d'Economia i Organització d'Empresa de l'ESCOLA PIA de Terrassa.

Google

 

Web

Aulavirtual

Web optimitzada per una resolució de 1024 x 728 pixels

Copyright © 1999 - 2020

( Windows XP ) i per a Internet Explorer

                                          

 

 

 

JOSEP MARGARIT DURAN