Documents Recomanats ( articles / pàgines web / exercicis / apunts )

     Programa i Informació General de l'Assignatura
 

   Controls diversos i Recursos addicionals

     Powerpoints i Altres Documents
     Controls de Selectivitat
     La globalització. El medi i la societat: un equilibri difícil ( unitat 1 )
     Les activitats humanes i el medi ambient ( unitat 2 )
     L'Estructura de la població i les polítiques demogràfiques ( unitat 3 )
     Les xarxes urbanes i l'espai metropolità ( unitat 4 )
     Les xarxes de comunicacions, els transports i els intercanvis ( unitat 5 )
     Política i territori ( unitat 6 )
     Catalunya: territori, població i economia ( unitat 7 )
     Espanya: medi, economia i societat ( unitat 8 )
     La Unió Europea ( unitat 9 )
     Enllaços recomanats ( links )
     Posa't a prova
     Bibliografia i Altres Recursos

horizontal rule

 

 1. Programa i Informació General de l'Assignatura

   

 

  Temari de  

Suggeriments de

   Links

Cursos  On-line

Bibliografia

Classes ( v 1.0 )

Treballs de Recerca

   d'Economia

gratuïts

Recomanada

   

 2. Controls diversos:

    
Període

 Controls Trimestrals ( pdf ) 

1r Trimestre:

 CC061008, CT1T0910

 

2n Trimestre:

 CT2T0910, CC010211,

 SCT2T1112
3r Trimestre:

 CT3T0809

 Es recomana fer els exercicis i les activitats del llibre que anem treballant.

              Identificació dels documents:  
 

[ CT: Control trimestral + Trimestre + Any Curs Acadèmic ] o [ CC: Control de classe + Data del Control ]         

 

[ SCC: Pauta de Crrecció i /o Solució inclosa en l'enunciat del Control ]                                                            

   
         Informació prèvia --> control trimestral: [ 1r Trimestre, curs 08/09 ]
                                      --> Índex orientatiu/provisional trimestral: [ curs 2009/10 ]
                                      --> LLIBRE: ANNEX PROVES PAU (Editorial Barcanova)
    

    - Recursos addicionals:

· Antologia breu de termes econòmics ( Luís de Sebastián )
· Cursos varis gratuïts 
· Web de Geografia
· KALIPEDIA: web amb Apunts de Geografia
· Web TELÉPOLIS: Apunts de Geografia

· Resums teòrics, de totes les assignatures de Batxillerat ( Profes.net )

· " Més enllà de l'escassetat... " ( centre UNESCO de Catalunya - UNESCOCAT )
· Web de l'Agència Catalana de l'Aigua
· World Maps: per Continents, Països i Divisions Administratives
· " La Desertificació a Espanya, al món, etc... " ( Ministeri de M. Ambient )
· Web de l'IES Alfaro
· Enllaços: Recull d'enllaços de Geografia ( Sr. Javier Valera )
· Articles recomanats: " EL CLIMA A FONS " ( LA VANGUARDIA )
· Web:  " Curs sobre DEMOGRAFIA "; Com fer Piràmides de població en EXCEL...
· Web de definicions legals (segons normatives legals vigents)
· Web recomanada: " DESCOBREIX CATALUNYA... " ( vegueries.com )
· Web recomanada: " La Unió Europea dels 27... " ( Prof. Toni Pitarch )
· Web recomanada: " Informació sobre CATALUNYA " ( Enciclopèdia Catalana )
· Web recomanada: " Els RIUS de CATALUNYA " [+informació ] ( Edu365 )
· Web recomanada: " Informació sobre ESPANYA " ( Enciclopèdia Catalana )
· Web recomanada: " L'Espanya de les Autonomies... " ( Prof. Toni Pitarch )
· Web recomanada: " Practica la Geografia amb mapes interactius " (E. Alonso)
· Web recomanada: " Geografia interactiva " ( Educaplus )
· Web recomanada: " Estadístiques del món en temps real " ( Worldometers )
· Web recomanada: " Estadístiques del Planeta " ( StatPlanet )
 
   

 3. Powerpoints i Altres Documents

   

 

 

 - GUIÓ DE TREBALL: " Com descriure mapes, taules i gràfics " [ versió 2.0 ]

 

 

 - CONTROL TRIMESTRAL : " Guia orientativa de preguntes [ 1r Tr. ] "

 

 

 - GUIÓ DE TREBALL: " Com descriure els plànols urbans "

 

 

 - GUIÓ DE TREBALL: " Tècniques d'anàlisi i de processament d'informació "

 

 

 - GUIÓ: " L'estudi de la geografia social i econòmica " ( Slideshare )
 

 

 - GUIÓ DE TREBALL: " Tècniques d'anàlisi i de processament de la informació "
 

 

 - ESQUEMES / RESUMS d'algunes unitats 4, 5 6 i 7.
 

 

 - Reduir, Reciclar, Reutilitzar
 

 

 - PORTAL DEL CANVI CLIMÀTIC. (GENCAT)
   

 

  Dossier de PREMSA:

   

 

 

 - Exemple: " La ciudad condal se reinventa " ( Mireia Gimeno Leon )
   

 4. Controls de Selectivitat

   

   4.1 

 Controls de Selectivitat ( PAU Catalunya ) [ ] [ enllaç actual ]

   4.3  Catalunya i resta d'Espanya ( )
   

 5. La globalització. El medi i la societat: un equilibri difícil ( unitat 1 )

   
 

 

 - Reduir, Reciclar, Reutilitzar
 

 

 - PORTAL DEL CANVI CLIMÀTIC. (GENCAT)
   

[]

  5.1   APUNTS: " La producció industrial " [ versió 1.0 ]

[]

  5.2   COMPLEMENT APUNTS: " Grups de països: G-5, G-7, G-8, G-20, G-33, G-90 "

[]

  5.3   Solució Exercicis: " Grups de països: G-5, G-7, G-8, G-20, G-33, G-90 "

[]

  5.4   APUNTS: " L'aigua: un bé escàs... " ( )[] [ versió 3.2 ]

[]

  5.5   MAPA: " El cicle de l'aigua " (Agència Catalana de l'Aigua -ACA-)

[]

  5.6   ESQUEMA de: " L'aigua: un bé escàs... " ( - 7 MB ) [ versió 1.2 ]

  5.7   APUNTS: " Malaties derivades de l'aigua "

  5.8   COMPLEMENT APUNTS de CLASSE: " Web SALVEM LA TERRA "

[]

  5.9   DESCÀRREGA de WEBS ( enllaços ): (- 27,4 MB aprox. ) [ versió 1.0 ]

  5.10   APUNTS: " Imatges sobre la degradació del sòl " ( )

[]

  5.11   APUNTS: " La desforestació i la degradació del sòl " [ versió 1.1 ]

[]

  5.12   APUNTS: " El sòl, un recurs que cal preservar " ( )

[

  5.13   APUNTS: " Recursos renovables i no renovable... El Petroli " [ versió 4.2 ]

  5.14   APUNTS-ARTICLE: " Apunts complementaris sobre el Peak-oil "

[]

  5.15   APUNTS: " Carbó, gas natural, renovables i sostenibilitat " [ versió 4.2 ]

  5.16   APUNTS: " Glossari i sostenibilitat " []

  5.17   APUNTS / article: " Sota l'efecte hivernacle " ( EROSKI )

  5.18   APUNTS / article: " Què són els gasos de l'efecte hivernacle? " ( EROSKI )

  5.19   APUNTS / article: " Principals gasos de l'efecte hivernacle " ( EROSKI )

  5.20   APUNTS / article: " Principals amenaces de la biodiversitat " ( EROSKI )

  5.21   Article: " Indis que volen ser europeus... " ( La Vanguardia )
   
A R T I C L E S    R E L A C I O N A T S
    
   - Article: " Estem bevent l'orina dels nostres avantpassats " ( La Vanguardia )
   - Article: " La banya d'Àfrica pateix... " ( La Vanguardia )
   - Article:" España entra en deuda ecológica " ( La Vanguardia )
 - " Indústria, ecoeficiència i sostenibilitat " ( La Vanguardia ) 
 - ECO INNOVACIÓ: " Cradle to cradle. disseny ecològic i intel·ligent " ( INFONOMIA )
 - ECO INNOVACIÓ: " HAPPY SHRIMP FARM " ( INFONOMIA ) 
 - " Eco-valors de l'empresa SONY: sostenibilitat i medi ambient "
 - Els reptes de l'aigua: " Agua laica " ( Manuel Ludevid - La Vanguardia )
 - Salut: " El agua de la vida " ( Mayka Sánchez  - El País )
 - " Desenvolupament i petroli " ( Intermón Oxfam ) [ + Informació ]
 - " Problemes mediambientals oblidats " ( Foreign Policy ) [ + Informació ]
 - " La aventura del petróleo " ( Jesús Rodríguez - El País )
 - " Los ríos españoles han perdido un 5% de su caudal..." ( La Vanguardia )
 - " L'Energia marina a Portugal i al Cantàbric " ( La Vanguardia )
 - Recull de notícies sobre: " L'energia eòlica " ( EROSKI )
 - " Articles varis sobre la contaminació atmosfèrica " ( Eroski )
 - Idees per reutilitzar i reciclar " ( La Vanguardia )
 - " ...un món calent, pla i superpoblat " ( Foreign Policy ) [ + Informació ]
 - " Com ens afectarà l'augment de la temperatura del Planeta? " ( EROSKI )
 - " Europa, la més vulnerable al canvi climàtic " ( La Vanguardia )
 - " Receptes per tal de frenar el canvi climàtic " ( La Vanguardia )
 - " Problemes mediambientals oblidats " ( Foreign Policy ) [ + Informació ]
 - " 7 preguntes: el nou ordre energètic mundial  " ( Foreign Policy )
   - " Europa assumeix el lideratge mundial... C. Climàtic " ( EL PERIODICO )
   - " Los españoles rechazan hacer sacrificios por el C. Climático " ( LV )
   - " Los fabricantes de coches ganan la batalla al CO2 " ( La Vanguardia )
   - " Crisi i sol·licitud de rebaixes contaminants " ( EROSKI )
   - " Catalunya lliure de bosses de plàstic (residu) " ( Diari AVUI )
   - " Cimera sobre el Canvi Climàtic a BCN " ( La Vanguardia )
   
I N F O G R A F Í E S
   
   - " Estalviar aigua " ( Consumer EROSKI )
   - " Reutilitzant l'aigua " ( Consumer EROSKI )
   - " El cicle de l'aigua " ( Agència Catalana de l'Aigua -ACA- )
   - " Energies no renovables " ( Consumer EROSKI )
   - " El petroli " ( Consumer EROSKI )
   - " El carbó " ( Consumer EROSKI )
   - " L' efecte hivernacle " ( Consumer EROSKI )
   - " L' energia nuclear " ( Consumer EROSKI )
   - " L' energia hidràulica " ( Consumer EROSKI )
   - " L' energia solar " ( Consumer EROSKI ) [vegeu monogràfic]
   - " L' energia eòlica " ( Consumer EROSKI ) [ + Informació ]
   - " Cotxe d'hidrogen " ( Consumer EROSKI )
   - " Bicicleta elèctrica " ( Consumer EROSKI )
   - " Residus sòlids urbans " ( Consumer EROSKI )
   - " Reciclant piles " ( Consumer EROSKI )
   - " Reciclant pneumàtics " ( Consumer EROSKI )
   - " Biodièsel " ( Consumer EROSKI )
    
M O N O G R À F I C S
   
    " El problema ecològic: una qüestió de justícia " ( Fundació Espinal - CIJ )
    " La globalització " ( Fundació Espinal - CIJ )
    " Biocombustibles, oportunitat o amenaça? " ( CiJ ) [ + Informació ]
   -  Informe sobre el consum de gas natural a l'any 2007
   -  " Tot el què cal saber sobre l' energia nuclear " ( Consumer EROSKI )
   -  " L'informe STERN " ; vegeu Wikipèdia
   -  " Han augmentat els desastres naturals? " ( Consumer EROSKI )
   -  " L'energia eòlica a Espanya " ( Consumer EROSKI )
   -  Web que recull molts estudis i articles sobre l'aigua ( Consumer EROSKI )
   -  Monogràfic sobre l'energia solar ( Consumer EROSKI )
   -  Monogràfic sobre el futur de l'energia renovable ( A r a )
   
V Í D E O S
   
  " HOME " [ 125 MB aprox. ] ( www.goodplanet.org )
  " INFORME TERRA 2009 " ( National Geografic )
  " La ruta del oro "  ( TVE - Informe Semanal )
 - " L' Efecte hivernacle " ( Youtube )
 - " El núcleo a debate ( energia nuclear ) "  ( TVE - Informe Semanal )
 - " L'escalfament global del planeta "
  " Efectes del canvi climàtic sobre la producció "
 - " BAYER takes climate change seriously "
   
W E B S   R E C O M A N A D E S
   
 - " Estadístiques del món en temps real " ( Worldometers )
 - " Més enllà de l'escassetat... " ( centre UNESCO de Catalunya - UNESCOCAT )
 - " La gestió de l'aigua a Catalunya " ( Generalitart de Catalunya )
 - " Malaties derivades de l'aigua "
 - " Per a saber-ne més de l'aigua... " ( Universidad de Murcia )
 - La teoria del Peak Oil ( Wikipedia )
 - http://www.peak-oil.org/
 - Legislació del sector del petroli ( Comissió Nacional de l'Energia - CNE )
 - COMPLEMENT APUNTS de CLASSE: " Web SALVEM LA TERRA "
 - Web sobre la contaminació acústica ( Bayer )
   - La desertificació a Espanya, al món, etc... ( Ministeri de Medi Ambient )
    DESCÀRREGA de WEBS ( enllaços ): (- 27,4 MB aprox. ) [] [ versió 1.0 ]
     
     

 6. Les activitats humanes i el medi ambient ( unitat 2 )

     

[]

  6.1   APUNTS: " El Planeta Terra: paisatges i sistemes agraris " [ versió 2.6 ] 

  6.2   APUNTS / article: " Principals amenaces de l'agricultura " ( EROSKI )

  6.3  Article: " Pujada del preu de l'arròs - Fam - " ( Intermón Oxfam ) [ + Informació ]

[]

  6.4  Exercicis: Recull d'Exercicis de Selectivitat []

  6.5  Article: " Política Agrària Comuna (PAC): balanç i perspectives " ( La Caixa )

[]

  6.6

  APUNTS: " El mar, font de recursos alimentaris " [ versió 2.0 ]

  6.7  Article: " Retos actuales de la acuicultura " ( Consumer EROSKI )

  6.8  INFORMACIÓ: Informació actualitzada de l'aquicultura per països ( FAO )

  6.9  Article/Estudi recomanat: " Acuicultura: La Revolución Azul " ( APROMAR )

  6.10  Articles recomanats: " EL CLIMA A FONS " ( LA VANGUARDIA ) [ + Info vídeos ]

  6.11  Article: " L'euro, el guia turístic més rendible " ( Consumer EROSKI )

  6.12  Article: " Del veraneo al turismo de masas " ( ATLES Le Monde Diplomatique - 2003 )

  6.13  Article: " Arrecifes artificales para proteger la vida marina " ( Consumer EROSKI )

  6.14  Article: " L'agroindústria sota sospita " ( Cristianisme i Justícia )

  6.15  Article: " Què és i què s'entén per l'aqüicultura? " ( Consumer EROSKI )

  6.16  Article: " La febre de l'or " ( LA VANGUARDIA )

         

         

 7. L'estructura de la població i les polítiques demogràfiques ( unitat 3 )

     

  7.1   GUIÓ DE TREBALL: " Com descriure Mapes, Taules i Gràfics "

  7.2  GUIÓ DE TREBALL: " Tècniques d'Anàlisi i de processament Informació "

  7.3  Article: " Biocombustibles, oportunitat o amenaça? " ( CiJ ) [ + Informació ]

  7.4   VÍDEO: " El equilibrio del Mundo " [117 MB] ( .flv ) ( 53' ) ( DEMOGRAFIA )

  7.5  Web:  " Cifras de población y Censos demográficos " ( INE )

  7.6  Web:  " Terrassa en xifres: Anuaris, Població, etc. " ( Ajuntament Terrassa )
 

  7.7   APUNTS: " Definicions: Cens, Padró, Projeccions i metodologia d'elaboració "
   7.8 Article: " Història dels censos de població a Espanya " ( INE )

[]

  7.9   APUNTS: " L'estructura de població i polítiques demogràfiques " [v.4.2] Actualitzat
 

[]

  7.10  Exercicis: Solució als exercicis de població (índex demogràfics) []

  7.11  Article: " Perspectives de Creixement Demogràfic " ( El Periódico )
 

  7.12  Article: " 7.000 millones de personas en un planeta en apuros " ( Consumer EROSKI )

  7.13

  recomanat: " Comentant les piràmides de població " ( Prof. Isaac Buzo )

  7.14  Web:  " Curs sobre DEMOGRAFIA "

  7.15  Web suggerida:  Com fer Piràmides de població en EXCEL? ; (accés a l'enllaç 2)

  7.16  Web suggerida:  Programa preparat per fer Piràmides de població en EXCEL.

  7.17  Web recomanada:  " Piràmides de població i Índexs demogràfics " ( Educaplus )

  7.18   recomanat: " Com comentar una Piràmide de Població? " ( Grup Vinalopó )

  7.19  Web:  " Proyecciones de población a corto plazo " ( INE )

  7.20  Web:  " Projeccions de població a Catalunya " ( GENCAT )

  7.21  Test:  " Test sobre la Distribució i Evolució de la Població a Espanya "

  7.22  " Imatge sobre la distribució espacial de la població al món "

  7.23   EXERCICIS: " Exercicis variats de Població? " ( Grup Vinalopó )

  7.24  Article: " Contrastes demográficos " ( ATLES Le Monde Diplomatique - 2003 )

  7.25  Web recomanada: " DESCOBREIX CATALUNYA... " ( www.vegueries.com )

  7.26   VÍDEO: " Jubilar-se als 67 anys? " ( Valor Afegit - TV3 )

  7.27  Web: " Population statistics for countries"

  7.28  VÍDEO: " El equilibrio del mundo " [ online ] ( Noche Temática - RTVE )

  7.29  " ...un món calent, pla i superpoblat " ( Foreign Policy ) [ + Informació ]

  7.30  Web: " Index de desenvolupament humà (IDH) " ; Vegeu article recent EL PERIÓDICO
   
 

         

         

 8. Les xarxes urbanes i l'espai metropolità ( unitat 4 )

    egeu

  8.0   ESQUEMES / RESUMS d'algunes unitats 4, 5 6 i 7.

  8.1   APUNTS: " Definicions relacionades amb la Geografia Urbana " [ v.1.5 ]

  8.2   Document: " La Gobalització " ( Josep F. Maria Serrano, núm. 103 ) [+ Informació ]

  8.3   Reflexió: " Territori i Paisatge a Espanya: Construcció i Destrucció " ( J. Gómez )

  8.4  Article: " Metropolització del Planeta " ( ATLES Le Monde Diplomatique - 2003 )

[] 

  8.5   APUNTS: " Les ciutats: tipus i tipologies de plànols urbans " [ v.1.2 ] []

  8.6   GUIÓ DE TREBALL: " Com descriure els Plánols Urbans "

  8.7   GUIÓ DE TREBALL: " Tècniques d'Anàlisi i de processament Informació "

  8.8   EXERCICI: " Anàlisi del plànol urbà de la ciutat de Barcelona "
.

  8.9   SOLUCIÓ: " Comentant el plànol urbà de la ciutat de Barcelona " [v.1.0 ]
.

  8.10   GUIÓ: " L'estudi de la Geografia Social i Econòmica " ( Slideshare )

  8.11  Web recomanada: " DESCOBREIX CATALUNYA... " ( vegueries.com )

  8.12  Article: " Les dues Barcelones. Diferències entre barris " ( LA VANGUARDIA )
.

  8.13  Exemple DOSSIER DE PREMSA: " La ciudad condal se reinventa " ( Mireia Gimeno )

  8.14   VÍDEO: " 150 anys del Pla Cerdà " (TV3)

  8.15   VÍDEO: " Cerdà, un visionari maleït " [229 MB] ( .flv ) (150 anys, Ildefons Cerdà)

  8.16   VÍDEO: " La Barcelona de Cerdà, avui " (11/06/2010)

  8.17   VÍDEO: " D'urbanistes i burgesos " (12/11/1999) (TV3 - Mil·lenium)

  8.18   VÍDEO: " BARCELONA, ciudad vertebrada " (2007)  [ + vídeos ] (TVE)
     
     

 9. Les xarxes de comunicacions, els transports i els intercanvis ( unitat 5 )

     

  9.0   ESQUEMES / RESUMS d'algunes unitats 4, 5 6 i 7.

  9.1  Web:  " Informació sobre mobilitat i transports " ( GENCAT )

  9.2  Document: " Pacte Nacional per a les infraestructures " ( GENCAT )

  9.3   APUNTS: " Les xarxes de transports, comunicacions i els intercanvis " []

  9.4   APUNTS: " Organismes i Institucions Internacionals " [ v.3.2] []

  9.5   SOLUCIONARI: Pauta de les activitats del llibre de classe [ v.1.0]

  9.6   " Pagar o no pagar? Deute del 3r món... " ( Fundació Espinal - CIJ )

  9.7   VÍDEO: " Barcelona, una ciutat insostenible " [26 MB] ( .flv ) (Mil·lenium, TV3)

  9.8   VÍDEO: " La ciutat del futur " (TV3)

  9.9   VÍDEO: " Bicicleta: la màquina perfecta " (TV3)

  9.10   VÍDEO: " Haarlem. Holanda i les bicicletes " [ 3' ] (TV3)

  9.11   VÍDEO: " La bici pública s'estén: Terrassa (ambicia't) i Granollers " (TV3)

  9.12   VÍDEO: " Per què en Bicing? " (TV3)

  9.13   VÍDEO: " El càncer del dèficit exterior " (La Balança per compte corrent) (TV3)
     

  

 10. Política i Terrritori ( unitat 6 )

     

 10.0  APUNTS: " La cultura i les àrees culturals del món " [ v.2.58 ]

 10.1  APUNTS Web: " L'Organització del Territori a CATALUNYA " ( vegueries.com )

 10.2  Exercicis / Estudi: " CATALUNYA i vegueries " ( vegueries.com )

 10.3   Les Vegueries: PER SABER-NE MÉS...  [+ informació] (Recull webs)

 10.4   MAPES / EXERCICIS: Emplena i estudia també aquests mapes: CAT i ESP.

 10.5  Article: " Les dones. Quant de talent perdut! " ( LA VANGUARDIA )

 10.6   APUNTS: " Organització Política i Territori " [ v.3.10 ]

 10.7   APUNTS: " ÍNDEX DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ (IDH) " [ v.1.0 ]

 10.8   APUNTS: " Com es calcula el IDH? " ( Prof. Toni Pitarch )

 10.9   SOLUCIONARI: Pauta de les activitats del llibre de classe [ v.1.0 ]

 10.10   APUNTS: " Organismes i Institucions Internacionals " [ v.3.0] []
     
     

 11. Catalunya: territori, població i economia ( unitat 7 )

     

 11.0   ESQUEMES / RESUMS d'algunes unitats 4, 5 6 i 7.

 11.1  Web recomanada: " Informació detallada sobre CATALUNYA "  ( Gencat )

 11.2  Web recomanada: " Informació sobre CATALUNYA " ( Enciclopèdia Catalana )

 11.3  Web: " Comarques de Catalunya " ( GENCAT )

 11.4  Document: " Anuari Estadístic de CATALUNYA - 2008 " ( IDESCAT

 11.5  Exercicis / Estudi: " CATALUNYA i vegueries " ( vegueries.com ) [+info]

 11.6   Les Vegueries: PER SABER-NE MÉS...  [+ informació] (Recull webs)
 

 11.7   MAPES / EXERCICIS: Emplena i estudia també aquests mapes: CAT i ESP.

 11.7  Webs: " Els RIUS de CATALUNYA " [+info] ( Edu365 );  [ BLOG de l'Albert ]

 11.9  " HIDROGRAFIA de CATALUNYA: Ter, Llobregat i Segre " ( Nele Meyer... )

 11.10  Web: " Canvi climàtic i aigua a Catalunya " ( Agència CAT de l'aigua - ACA )
 

 11.11  Informació General: " CATALUNYA: Productes de qualitat... " ( Gencat )
     Recull en imatges: Imatge 1 imatge 2

 11.11  Web: del Síndic de Greuges de Catalunya

 11.12  PORTAL DE Meteorologia, de l'agua, residus, contaminació atmosfèrica, etc. (GENCAT)

 11.13  PORTAL DEL CLIMA, Meteorologia, residus, etc. (JUNTA DE AANDALUCÍA)
     
     

 12. Espanya: medi, economia i societat ( unitat 8 )

     

  12.0   ESQUEMES / RESUMS d'algunes unitats 4, 5 6 i 7.

  12.1  Web recomanada: " Informació sobre ESPANYA " ( Enciclopèdia Catalana )

  12.2  Web recomanada: " L'Espanya de les Autonomies... " ( Prof. Toni Pitarch )

  12.3   MAPES / EXERCICIS: Emplena i estudia també aquests mapes: CAT i ESP.

  12.4  Web recomanada: " Guia de Parcs Naturals espanyols " ( CONSUMER EROSKI )
     

  

 13. La Unió Europea ( unitat 9 )

     

  13.1   APUNTS (ampliació i actualització / Enllaços) : " La Unió Europea... "
.

  13.2   AMPLIACIÓ D'APUNTS sobre la Unió Europea ( cal seguir les pautes donades a classe )

  13.3   Web recomanada: " Doce lecciones sobre la Unión Europea " ( EU )
   
 

  13.4   Web recomanada: " Les Institucions de la Unió Europea " ( EU )

  13.5  Web: " Països membres, candidats i potencials a l'adhesió " ( European Union )

  13.6  Web: " La Unió Europea dels 27... " ( Prof. Toni Pitarch )

  13.7  Web recomanada: " Practica la Geografia amb mapes interactius " ( E. Alonso )

  13.8

 Web recomanada: " Geografia interactiva " ( Educaplus )
     
     

 14. Enllaços recomanats ( links )

   

         

 

   GUIÓ DE TREBALL: " Com descriure Mapes, Taules i Gràfics "
 

 Legislació del sector del Petroli ( Comissió Nacional de l'Energia - CNE )
 

 Web de Geografia
 

 Web TELÉPOLIS: Apunts de Geografia
 

 Web de l'Agència Catalana de l'Aigua
 

 " Més enllà de l'escassetat... " ( centre UNESCO de Catalunya - UNESCOCAT )
 

 World Maps: per Continents, Països i Divisions Administratives
 

 Web: " La Desertificació a Espanya, al món, etc... " ( Ministeri de Medi Ambient )
 

 Enllaços: Recull d'enllaços de Geografia ( Sr. Javier Valera )
 

 Articles recomanats: " EL CLIMA A FONS " ( LA VANGUARDIA )
 

 Web:  " Curs sobre DEMOGRAFIA "; Com fer Piràmides de població en EXCEL...
 

 Web de definicions legals (segons normatives legals vigents)
 

 Web recomanada: " DESCOBREIX CATALUNYA... " ( vegueries.com )
 

 GUIÓ DE TREBALL: " Tècniques d'anàlisi i de processament de la informació "
 

 Web recomanada: " La Unió Europea dels 27... " ( Prof. Toni Pitarch )
 

 Web recomanada: " L'Espanya de les Autonomies... " ( Prof. Toni Pitarch )
 

 Web recomanada: " Informació sobre CATALUNYA " ( Enciclopèdia Catalana )
 

 Web recomanada: " Informació sobre ESPANYA " ( Enciclopèdia Catalana )
 

 Web recomanada: " Geografia interactiva " ( Educaplus )
     Web recomanada: " Estadístiques del Planeta " ( StatPlanet
       

 15. Posa't a prova!

   

   15.1 

 Proves Tipus Test ( Geografia - PAU )
   

 16. Bibliografia i Altres Recursos

     

   16.1

  GUIÓ DE TREBALL: " Com descriure Mapes, Taules i Gràfics " [ versió 2.0 ]

   16.2

 Antologia breu de termes econòmics ( Luís de Sebastián )
     
| Inici pàgina
  
 
W e b m a s t e r
Josep Margarit i Duran (*)
Copyright © 1999 - 2017
Nombre de visites
( Última modificació:06/01/17 )

                * Professor del Departament d'Economia i Organització d'Empresa de l'ESCOLA PIA de Terrassa.

Web optimitzada per una resolució de 1024 x 728 pixels

Copyright © 1999 - 2017

( Windows XP ) i per a Internet Explorer